خرید و سفارش اینترنتی

 

خدمات سیر و سفر

خرید بلیت از طریق تلفن همراه فعال گردید
باشرکت سیروسفرجنوب - شیراز  تماس گرفته پس از هماهنگی تاریخ و زمان حرکت،کد رزرو خود را دریافت نمایید.برای پرداخت مبلغ بلیت بدون نیاز به مراجعه حضوری مراحل زیر راانجام دهید.۱) کد # ۷۷۷*۷۲۴*  را با تلفن همراه شماره گیری نمایید.۲)کد...بیشتر >>